نشریه علمی دانشجویی سیمرغ فنی، پرمخاطب‌ترین نشریه چاپی دانشگاه تهران که برخی از شماره‌های آن با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه‌ای چاپ شده است، یکی از هشت نشریه حرفه‌ای دانشگاه تهران است که اعضای هیئت‌ تحریریه آن را دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تشکیل داده‌اند. لازم به ذکر است که مقالات علمی این نشریه به طور انحصاری از طریق سامانه simorghsj.ut.ac.ir منتشر می‌شوند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی

مدیر مسئول:
مینو احمدی

سردبیر:
فائزه غنی‌زاده


دوره انتشار: دو فصلنامه