نشریه دانشجویی سیمرغ فنی (SIMORGH) - پرسش‌های متداول