نشریه دانشجویی سیمرغ فنی (SIMORGH) - اهداف و چشم انداز